Prof. STANISLAV ŠTECH

prorektor Univerzity Karlovy
důstojník Řádu akademických palem Francouzské republiky

 

Komentáře a články prof. Stanislava Štecha

19. 2. 2015

Deník Referendum: Kde jsou hlasy stoupenců inkluze?

Na jedné straně podle Stanislava Štecha děláme všechno možné, aby se co nejrychleji odstranilo vícekolejné vzdělávání, které děti příliš brzy rozděluje, na druhé straně ale domácím vzděláváním vycházíme vstříc posílení segregace. Tolik diskutovaný „diagnostický“ odstavec 5 paragrafu 16a byl minulý týden vypuštěn z novely školského zákona. Již první reakce v médiích potvrdily moje obavy, že […]

10. 2. 2015

Deník Referendum: Inkluze, nebo inkluzivismus?

Stanislav Štech reaguje na příspěvky Jana Černého a Jana Michalíka, které polemizovaly s jeho dřívějším textem o diagnostických nástrojích k zařazování dětí do tzv. praktických škol. V posledním zhruba měsíci se objevilo několik textů obhajujících právo sociokulturně i jinak znevýhodněných dětí na nediskriminující přístup ke vzdělávání. Ohroženo má údajně být „diagnostickým“ paragrafem 16a, odst. 5 […]

7. 1. 2015

Deník Referendum: Jde nám skutečně o rovné šance dětí ve vzdělávání?

Stanislav Štech polemizuje s kritikou diagnostických nástrojů k zařazování dětí do tzv. praktických škol podle novely školského zákona. Ta kodifikuje pozitivní trend, kdy klesá počet dětí, které do praktických škol nastupují. V ČR je nutné odstranit diskriminaci dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, zejména romských. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) z roku 2007 nad […]

24. 10. 2014

„Znáte je z televize“, aneb Národní rada pro celebrity

V médiích se objevila zpráva o jménech některých osob, které by měly tvořit připravovanou Národní radu pro vzdělávání (Exprezident Klaus povede radu pro vzdělávání). Rada má být poradním orgánem ministra a pomáhat mu se vzdělávací strategií. Podle ministra Chládka by v ní měli zasednout špičkoví odborníci, kteří jsou schopni „průřezově obsáhnout celou problematiku školství“ a […]

7. 10. 2014

Jak se vede kampaň?

Blíží se volby a se vzrůstajícím napětím se objevuje i vandalismus a otazníky, kdo na co má a jak může obsadit veřejný prostor předvolební reklamou. Potkalo to i mě – stržené plakáty na sloupech i na lavičkách, vyvrácená kostka na Andělu před KFC (že by vyvrácení z betonových desek nezaznamenala ani Česká policie, ani policie […]

Přihlásit se
Facebook Twitter RSS