Prof. STANISLAV ŠTECH

prorektor Univerzity Karlovy
důstojník Řádu akademických palem Francouzské republiky

 

Komentáře a články prof. Stanislava Štecha

7. 10. 2014

Česká pozice: Mezinárodní srovnání výsledků vzdělávání? Zatím zlý pán…

Stále populárnější program PISA od roku 2000 srozumitelně řadí v podobě ligových tabulek země podle výkonů zhruba půl milionu žáků z asi 65 zemí. „Kritika OECD a jejích projektů ovšem byla a dosud je v českém prostředí tabu. Proto mohou být informace o tom, co se v několika posledních měsících objevuje v zahraničním tisku překvapující,“ […]

30. 9. 2014

Jak by měla vypadat profesionální poradenská služba škole.

V pondělí 29.9. jsem se zúčastnil odborného semináře Školní poradenské služby z pohledu potřeb škol, který zorganizoval Národní ústav pro vzdělávání pro ředitele škol, výchovné poradce, školní i poradenské psychology. Vystoupil jsem na něm s úvodním referátem Jak by měla vypadat profesionální poradenská služba škole (viz powerpointová prezentace). Jádrem mého sdělení je skutečnost, že vstupem […]

28. 9. 2014

Cesty k matematice: motivace žáků k učení

Ve čtvrtek 25.9. jsem pronesl úvodní referát na konferenci Jednoty matematiků a fyziků nazvané Cesty k matematice. Věnoval jsem se v něm problematice motivace žáků k učení obecně (a matematice zvlášť). Zveřejňuji zde odkaz na sborník.

25. 9. 2014

Škola, chůva, skupinová vedoucí nebo lesní muž – vsjo ravnó

Nedostatek kapacit v mateřských školách je vážný problém. Jak vznikl, jsme si ani pořádně neřekli. Demografické ignorantství politiků vládnoucích v uplynulých zhruba 8 letech, řekl bych. A pak takový ten podnikatelský duch samospráv – budovy se prodávaly a pronajímaly, budoucnost jakoby nebyla v programu. A podobně jako v jiných případech se náprava stlouká na koleně. […]

23. 9. 2014

Vláda přidává

Vláda prý „přidává“ státním zaměstnancům. Zvláštní interpretace – v mém chápání je to dílčí náprava dřívějšího stavu, v podání pravicových komentátorů je to hrozivé plýtvání. Co mi to jenom připomíná? V r. 2010 vysoké školy protestovaly proti snížení rozpočtu na svou vzdělávací činnost, které naplánovala ještě Topolánkova vláda. Bylo to snížení dokonce v absolutních číslech, […]

Přihlásit se
Facebook Twitter RSS