Prof. STANISLAV ŠTECH

profesor pedagogické psychologie Univerzity Karlovy
důstojník Řádu akademických palem Francouzské republiky

 

Komentáře a články prof. Stanislava Štecha

7. 10. 2014

Jak se vede kampaň?

Blíží se volby a se vzrůstajícím napětím se objevuje i vandalismus a otazníky, kdo na co má a jak může obsadit veřejný prostor předvolební reklamou. Potkalo to i mě – stržené plakáty na sloupech i na lavičkách, vyvrácená kostka na Andělu před KFC (že by vyvrácení z betonových desek nezaznamenala ani Česká policie, ani policie […]

7. 10. 2014

Česká pozice: Mezinárodní srovnání výsledků vzdělávání? Zatím zlý pán…

Stále populárnější program PISA od roku 2000 srozumitelně řadí v podobě ligových tabulek země podle výkonů zhruba půl milionu žáků z asi 65 zemí. „Kritika OECD a jejích projektů ovšem byla a dosud je v českém prostředí tabu. Proto mohou být informace o tom, co se v několika posledních měsících objevuje v zahraničním tisku překvapující,“ […]

30. 9. 2014

Jak by měla vypadat profesionální poradenská služba škole.

V pondělí 29.9. jsem se zúčastnil odborného semináře Školní poradenské služby z pohledu potřeb škol, který zorganizoval Národní ústav pro vzdělávání pro ředitele škol, výchovné poradce, školní i poradenské psychology. Vystoupil jsem na něm s úvodním referátem Jak by měla vypadat profesionální poradenská služba škole (viz powerpointová prezentace). Jádrem mého sdělení je skutečnost, že vstupem […]

28. 9. 2014

Cesty k matematice: motivace žáků k učení

Ve čtvrtek 25.9. jsem pronesl úvodní referát na konferenci Jednoty matematiků a fyziků nazvané Cesty k matematice. Věnoval jsem se v něm problematice motivace žáků k učení obecně (a matematice zvlášť). Zveřejňuji zde odkaz na sborník.

25. 9. 2014

Škola, chůva, skupinová vedoucí nebo lesní muž – vsjo ravnó

Nedostatek kapacit v mateřských školách je vážný problém. Jak vznikl, jsme si ani pořádně neřekli. Demografické ignorantství politiků vládnoucích v uplynulých zhruba 8 letech, řekl bych. A pak takový ten podnikatelský duch samospráv – budovy se prodávaly a pronajímaly, budoucnost jakoby nebyla v programu. A podobně jako v jiných případech se náprava stlouká na koleně. […]

Přihlásit se
Facebook Twitter RSS