Prof. STANISLAV ŠTECH

profesor pedagogické psychologie Univerzity Karlovy
důstojník Řádu akademických palem Francouzské republiky

 

Komentáře a články prof. Stanislava Štecha

23. 9. 2014

Vláda přidává

Vláda prý „přidává“ státním zaměstnancům. Zvláštní interpretace – v mém chápání je to dílčí náprava dřívějšího stavu, v podání pravicových komentátorů je to hrozivé plýtvání. Co mi to jenom připomíná? V r. 2010 vysoké školy protestovaly proti snížení rozpočtu na svou vzdělávací činnost, které naplánovala ještě Topolánkova vláda. Bylo to snížení dokonce v absolutních číslech, […]

11. 9. 2014

Proč jsem byl v KSČ

Na facebooku mi byla položena tato otázka: „Jaké byly Vaše pohnutky ke vstupu do KSČ v roce 1983? Proč jste v ní setrval až do roku 1990? A jaký je Váš dnešní pohled na tuto stranu? Dokázala se podle Vašeho názoru dostatečně odstřihnout od své totalitní minulosti? Měla by s ní ČSSD spolupracovat?“ Byl jsem […]

4. 9. 2014

Zákon o státní službě? Ve hře je ochrana veřejného zájmu

Debata o státní službě je českým evergreenem už mnoho let. Články na toto téma většinou začínají konstatováním, že Česká republika sice v roce 2002 přijala zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich odměňování, ale tento zákon dosud nevstoupil v platnost. Nyní se sice zdá, že přijetí nového a jeho uplatňování je […]

27. 8. 2014

Kvalifikace učitelů – já o voze, Ty o koze?

Kritické ohlasy čtenářů na mou kritiku dnes již poslaneckou sněmovnou přijaté novely zákona o pedagogických pracovnících (Kvalifikace učitelů – libovůle ředitelů?, Právo 29. 7. 2014) lze shrnout do dvou bodů. Za prvé, upírám prý ředitelům, kteří jsou nejkompetentnějšími znalci svých učitelů, právo je posuzovat (J. Kuthan, Klíčem je výběr ředitelů, Právo 30. 7. 2014). Za […]

18. 8. 2014

Česká pozice, Skutečně škola zabíjí touhu po vzdělání?

V poslední době se opět objevilo několik textů, které označuji jako český vzdělávací alarmismus : Ondřej Šteffl: PISA a radost ze života (z 23. března 2014), výzkumná zpráva Srovnání obliby školy a matematiky pohledem mezinárodních srovnání z pera Daniela Münicha a Miroslavy Federičové (Discussion Paper No. 2014 – 227, June 2014), nebo Jan Libich: Zabíjí škola touhu po vzdělání? (Česká pozice, 11. […]

Přihlásit se
Facebook Twitter RSS